Jaké jsou dějiny Církve adventistů sedmého dne …?

15.5.10

Rádi bychom Vás pozvali 22.května 2010 od 16.00 na  setkání s autorem knihy Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Jiřím Piškulou v prostorách modlitebny CASD v Třinci-Lyžbicích. Autor představí všem zájemcům o historii této církve široký pohled na důvod jejího vzniku a její postavení v dnešní společnosti – proč je tady a co je jejím cílem. Zároveň proběhne beseda o knize. Každý je srdečně zván. Vstup volný.

Kniha je historickou studií o církvi adventistů v českých zemích od jejích počátků na konci 90. let devatenáctého století do konce 80. let ve století dvacátém. Zpřístupňuje státní i soukromé dokumenty, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. Studijně zaměřenému čtenáři poskytne dosud nepublikované informace, které poodkryjí pozadí mnohých událostí, jež měly zásadní význam pro život církve.
.
.
Jiří Piškula vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Freie Universität v Berlíně a teologii na Institutu ekumenických studií v rámci Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF). V současné době působí na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne a jako vědecký pracovník na ETF.
..….( Převzato z Advent-Orion)
.
„Pokud by tato práce sloužila k novému promýšlení dějin Církve adventistů sedmého dne v českém a slovenském prostoru, k přinášení nových pramenů a jejich interpretaci, naplnila by přesně svou roli a bádání o minulosti této církve by mohlo posloužit současníkům i dalším generacím.“ (Jiří Piškula)

Tento článek vydal: admin |  Sobota, 15. Květen, 2010 v 00:01. Můžete navázat na odpovědi tohoto článku prostřednictvím zdroje RSS 2.0 . Komentáře i pingování nejsou momentálně povolené.

Kometáře nejsou povoleny.