O nás

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Oldřichovicích byl založen v roce 1912. V roce 2012 budeme tak  slavit již 100 let od jeho vzniku. Naši průkopníci nepočítali s tím, že tu budeme tak dlouho. Podle biblické zprávy i oni čekali, že Ježíš přijde už brzy. Jak dlouho ještě budeme čekat? To ví jen On. Tato fotografie byla pořízena ke slavnostní bohoslužbě 95. výročí našeho sboru.  Nově postavená modlitebna byla předána k užívání v roce 1992. Byla vystavěná za účasti mnoha členů  a dobrovolníků jak z místního, tak i z okolních a vzdálených sborů Česko-Slovenské unie. Bůh žehnal a dával sílu i moudrost.  Za to Mu patří čest a chvála.

KOPIE 100_2122
……………

Bohoslužby se konají pravidelně každou sobotu dopoledne.

Chvály : 09:00 – 09:15

Sobotní škola : 09:15 – 10:30,  přestávka od 10:30 – 10:45

Kázání : 10:45 – 11:45

Odpolední shromáždění bývá  nepravidelně a je  vždy předem oznámeno.  Nejčastěji začínáme v 15:00, pokud není oznámeno jinak. Konkrétní setkání je oznamováno na stránce Úvod.

Náš sbor je postaven v klidné a malebné části pohoří Beskyd v obci Oldřichovice, nedaleko úpatí vrchu Javorový, na  který je poutavý pohled zvlášť v letních měsících. Tento vrch je oblíbeným místem pro paragliding. Někdy je vidět 15 i více pilotů padákového kluzáku…

Máme krásnou zahradu, kde v letních měsících odpoledne pořádáme setkávání a posezení u dobrého jídla. Přijďte se podívat, těšíme se na vás…

Melounové hody100_8627

….

Bible je nejčtenější a nejznámější knihou na světě. Je v ní mnoho symbolů. Mimo jiné se v ní mluví o světlu, chlebu a vodě. Tyto symboly ukazují na Jejího autora, který se chce pro každého z nás stát jistotou na naší cestě života. Touží nám svítit, a nasytit nás. Je na nás, jestli Jeho nabídku přijmeme. Každého zve, neodmítejme prosím jeho pozvání, stojí to za to. Bohu na nás tolik záleží. Nechme se Jím obejmout a vzít do náruče, která je pro všechny. On tě pořád hledá a volá. Človíčku, kde jsi ?

Naše společenství má původ v prvoapoštolské křesťanské církvi, jejímž zakladatelem je Ježíš Kristus. Když chodil po naší zemi, zval lidi k sobě, naslouchal jim a vyprávěl o Boží lásce. Tam, kam vstoupila Jeho noha, přestali lidé plakat a naříkat, protože je uzdravoval a naplňoval jejich potřeby.

Každý z nás má podobný úkol. Naplňovat tělesné,duševní i duchovní potřeby lidí kolem nás.Těch,co naší pomoc potřebují, je kolem nás hodně. Zapojme se do dobrovolnické služby a pomozme lidem zoufalým a nešťastným. Udělejme radost jim i sobě. Pomáhat může každý.