Novoroční verš

Novoroční verše pro rok 2018

 

Novoroční verš pro sbor

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Jan 15,11.12

Novoroční verš pro mládež

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
Žalm 19,15

 

Novoroční verš pro děti

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
Přísloví 3,1