Novoroční verš

Novoroční verše pro rok 2019

Sbor:

Židům 4,16

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Mládež:

Matouš 6,33

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Děti:

Přísloví 4,20

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho.