PTD – sever (setkání mládeže)

18.5.18

Název: PTD – sever (setkání mládeže)
Místo: Resort Beskydy (Visalaje)
Popis: Tradiční setkání mládeže PTD – Sever (Pošli to dál)
Začátek: 2018-06-01
Konec: 2018-06-03

Vydal: admin | 4 Komentáře

Naše cesta víry

14.4.18

Název: Naše cesta víry
Místo: Modlitebna CASD Třinec – Oldřichovice
Popis: Srdečně vás zveme na setkání s manžely Lukášem a Pavlou Dordovými, kteří nás provedou tím, čím si prošli na své cestě víry.
Čas: 14:00
Čas: 2018-04-28

Vydal: admin | 4 Komentáře

PTD – sever (setkání mládeže)

01.4.18

Název: PTD – sever (setkání mládeže)
Místo: Resort Beskydy (Visalaje)
Popis: Tradiční setkání mládeže PTD – Sever (Pošli to dál)
Začátek: 2018-04-06
Konec: 2018-04-08

Vydal: admin | 4 Komentáře

Velikonoční koncert Pavla Kantora

17.3.18

Název: Velikonoční koncert Pavla Kantora
Místo: Modlitebna CASD Třinec – Lyžbice
Popis: Srdečně vás zveme na Velikonoční koncert Pavla Kantora. Jako hosté vystoupí: Marek Miškej, Libor Koloničný a další. Vstupné je dobrovolné (finance budou věnovány pro ADRA Třinec).
Čas: 17:00
Čas: 2018-04-01

Vydal: admin | 4 Komentáře

Setkání seniorů 21.1.2018

23.1.18

Vydal: admin | 4 Komentáře

Novoroční pobožnost 13.1.2018

15.1.18

V sobotu 13. ledna proběhla tradiční novoroční pobožnost v našem sboru. Součástí bylo i polední agapé – posezení u prostřeného stolu s možností sdílení se. Během novoroční pobožnosti jsme Boha chválili společným zpěvem, hudebními přednesy, čtením žalmů, básní i modlitbami. Kázáním posloužil br. kazatel Jan Majer na téma Plná radost. Na závěr jsme si každý mohl vybrat záložku s novoročním veršem. Novoroční verš pro sbor, pro mládež a děti jsou zveřejněny v části Novoroční verš.

Vydal: admin | 4 Komentáře

Jaké jsou dějiny Církve adventistů sedmého dne …?

15.5.10

Rádi bychom Vás pozvali 22.května 2010 od 16.00 na  setkání s autorem knihy Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Jiřím Piškulou v prostorách modlitebny CASD v Třinci-Lyžbicích. Autor představí všem zájemcům o historii této církve široký pohled na důvod jejího vzniku a její postavení v dnešní společnosti – proč je tady a co je jejím cílem. Zároveň proběhne beseda o knize. Každý je srdečně zván. Vstup volný.

Kniha je historickou studií o církvi adventistů v českých zemích od jejích počátků na konci 90. let devatenáctého století do konce 80. let ve století dvacátém. Zpřístupňuje státní i soukromé dokumenty, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. Studijně zaměřenému čtenáři poskytne dosud nepublikované informace, které poodkryjí pozadí mnohých událostí, jež měly zásadní význam pro život církve.
.
.
Jiří Piškula vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a na Freie Universität v Berlíně a teologii na Institutu ekumenických studií v rámci Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF). V současné době působí na Teologickém semináři Církve adventistů sedmého dne a jako vědecký pracovník na ETF.
..….( Převzato z Advent-Orion)
.
„Pokud by tato práce sloužila k novému promýšlení dějin Církve adventistů sedmého dne v českém a slovenském prostoru, k přinášení nových pramenů a jejich interpretaci, naplnila by přesně svou roli a bádání o minulosti této církve by mohlo posloužit současníkům i dalším generacím.“ (Jiří Piškula)

Vydal: admin | 4 Komentáře

Vítáme vás na stránkách našeho sboru!

01.1.10

Jsme rádi, že vás můžeme přivítat na stránkách sboru. Naším přáním je, abyste byli informování o všem, co se u nás a v okolí děje.Těšíme se na vaší návštěvu.

Vydal: admin | 4 Komentáře